THỐNG KÊ TRUY CẬP

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

    Do sự thay đổi về mục tiêu, kế hoạch kinh doanh mà mỗi Công ty trong quá trình hoạt động của mình, có thể thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều lần. Do đó, dịch vụ hỗ trợ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Luật KTD là một trong những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng triển khai và thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Với ưu thế là Công ty tư vấn chuyên nghiệp, sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn trẻ, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, Công ty Luật KTD có lợi thế trong việc cung cấp tới khách hàng dịch vụ với chất lượng cao, thoả mãn không chỉ cho những khách hàng coi việc thay đổi đăng ký kinh doanh là một thủ tục hành chính, mà còn cho những khách hàng coi việc thay đổi đăng ký kinh doanh là một nội dung trong kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh. KTD Law Firm cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng kí kinh doanh trọn gói cho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty (Tên bằng tiếng Việt, Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của Công ty);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành - nghề kinh doanh, gồm: bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh; rút ngành, nghề đăng ký kinh doanh; cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi chức danh của đại diện theo pháp luật của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNNH một thành viên;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng vốn góp hoặc góp bổ sung vốn điều lệ trong trường hợp công ty tăng vốn điều lệ (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông công ty do chuyển nhượng cổ phần hoặc góp bổ sung vốn điều lệ trong trường hợp công ty tăng vốn điều lệ (đối với Công ty TNHH cổ phần);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân hoặc tổ chức (đối với Chủ sở hữu là doanh nghiệp) của Chủ sở hữu công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân hoặc tổ chức (đối với thành viên là doanh nghiệp) của thành viên công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân hoặc tổ chức (đối với cổ đông là doanh nghiệp) của cổ đông công ty (đối với Công ty  cổ phần);

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động của Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện thủ tục phá sản Công ty;

•  Tư vấn và thực hiện các thủ tục khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

•  Sau khi khách hàng cung các thông tin các nội dung liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh và các hồ sơ/ tài liệu có liên quan, KTD Law Firm sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên .v.v. về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, (ii) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên .v.v. /Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, (iii) Thông báo thay đổi, (iv) các tài liệu khác tùy vào từng trường hợp cụ thể của khách hàng yêu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh.

•  Bên cạnh đó KTD Law Firm sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tài liệu kèm theo tùy vào từng trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh như: (i) Bản gốc và bản sao (chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có); (iii) Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân của doanh nghiệp (trong trường hợp phải thay đổi con dấu pháp nhân - nếu có); (iv) Bản sao (chứng thực) Giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của cổ đông/ thành viên công ty/ Chủ sở hữu Công ty/ người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo ủy quyền. v.v.

•  Lưu ý: một trong những vấn đề mà doanh nghiệp hay vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đó là việc soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ (các văn bản nội bộ, tài liệu kèm theo) cần thiết - phù hợp với quy định của pháp luật (để triển khai đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh nhằm tránh việc Cơ quan nhà nước yêu cầu sửa đổi - bổ sung hồ sơ nhiều lần gây khó khăn trong việc chuẩn bị cũng như việc ký các văn bản/hồ sơ.v.v..) cũng như triển các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp! Thường các doanh nghiệp không thực hiện tốt các công việc này thì quá trình thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn: phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc xin chữ ký của các thành viên/ cổ đông/ người đại diện theo pháp luật.v.v. sẽ rất khó khăn đặc biệt là những công ty có nhiều thành viên/ cổ đông.v.v.. Công ty Luật KTD là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cũng như việc trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo các hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu kèm theo và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể về vấn đề này!

3. Đại diện khách hàng thực hiện các công việc theo ủy quyền

•  Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

•  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp;

•  Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

•  Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ có liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh;

•  Tiến hành khắc lại con dấu pháp nhân của Công ty (nếu có) và Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (nếu phải thay đổi con dấu pháp nhân);

•  Tiến hành thủ tục trả lại con dấu pháp nhân cũ và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (nếu Công ty có con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan Công an cấp);

•  Tiến hành thủ tục đăng bố cáo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

•  Tiến hành các thủ tục có liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu cần);

4. Cam kết sau khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

•  Tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: (i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) Con dấu pháp nhân mới của Công ty và các giấy tờ có liên quan (trường hợp phải thay đổi con dấu pháp nhâ); (iii) 01 bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh (để doanh nghiệp lưu dữ, quản lý và theo dõi), các giấy tờ có liên quan khác đối với việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

•  Cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu của khách hàng;

•  Tiếp tục tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan nếu khách hàng có nhu cầu;

•  Giảm 10% cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

5. Phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Nhằm tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, Công ty Luật KTD xin giới thiệu gói dịch dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với mức phí chỉ từ 1.500.000 đồng (áp dụng cho việc Công ty thay đổi 01 nội dung đăng ký kinh doanh) cho đến tối đa3.000.000 đồng (áp dụng cho việc Công ty thay đổi nhiều nội dung đăng ký kinh doanh). Phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi sẽ được xem xét và áp dụng linh hoạt theo yêu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của Quý khách hàng và được báo cụ thể, rõ ràng cho khách hàng. Đối với việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các Tỉnh/ Thành phố khách trên lãnh thổ Việt Nam thì Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn và báo phí cụ thể!

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

CÔNG TY LUẬT TNHH KTD

Địa chỉ: | Tầng 3 | Tòa nhà số 18 | Ngõ 35 | Phố Cát Linh | Q. Đống Đa | TP. Hà Nội |

| ĐT: 04 3233 6555 | Hotline: 0934 585 568 |

| Email: Phapluattructuyen@gmail.com | | Website: phapluattructuyen.vn |

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

    Hotline: 0934 585 568

  • Tư vấn đầu tư

    Hotline: 0983 209 629

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng