THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (tạm ngừng hoạt động) của Công ty

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp được các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc trước mắt chưa muốn hoạt động của mình vì nhiều lý do mà chưa tính đến việc giải thể doanh nghiệp. KTD Law Firm trân trọng giới thiệu trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh để Quý khách hàng tham khảo.

I. Quy định chung       

Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Các quy định về tạm ngừng kinh doanh cụ thể như sau:

1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợpdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

II. Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh của KTD Law Firm

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Tạm ngừng kinh doanh

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng;

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

- Tư vấn về sự ràng buộc giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh.

2. Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc tạm ngừng kinh doanh;

- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh;

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

- Giấy ủy quyền;                                

- Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh

- Tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy xác nhận đồng ý tạm ngừng kinh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

III. Cam kết của KTD Law Firm

 - Hoàn thành công việc đúng thời hạn, thông tin chính xác với chi phí dịch vụ như quy định của công ty;

 - Cung cấp miễn phí và thường xuyên văn bản pháp luật liên quan (nếu khách hàng có nhu cầu). 

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Công ty hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
024 3233 6555
0934 585 568
  • Thành lập doanh nghiệp

    Hotline: 0934 585 568

  • Tư vấn đầu tư

    Hotline: 0983 209 629

Bạn đọc quan tâm
Dịch vụ
Đối tác - khách hàng